AbkowiczM., & Sulimowicz-KeruthA. (2020). Rok 2020. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 31(1-2 (66-7), 2. https://doi.org/10.33229/az.888