Abkowicz, M. (2019). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 62-63. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/884