Dubiński, A. (2019). Na drodze do pełnoletności. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 44-48. https://doi.org/10.33229/az.880