Dubiński, A. (2019). Arabski kraj z fenicką duszą. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 8-29. https://doi.org/10.33229/az.876