Pilecka, H. (2019). Maria Emilia Łopatto. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 7. https://doi.org/10.33229/az.875