Pilecka, H. (2019). A-B-A-B: . czyli o wyjątkowym roczniku Karaimów oraz o absurdalnej manii poetyckiej Polaków. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 4–5. https://doi.org/10.33229/az.873