Firkowicz, N. (2019). Dostłar w Eupatorii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 52-55. https://doi.org/10.33229/az.864