Wasilczuk, N., & Pawelec, M. (2019). Pamiętając o Karaimach w Haliczu: 15-lecie Muzeum Karaimskiej Historii i Kultury w Haliczu na Ukrainie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 58–59. https://doi.org/10.33229/az.863