Sulimowicz-KeruthA. (2019). Litwa, Turcja i Karaimi. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 34-37. https://doi.org/10.33229/az.861