Sulimowicz-KeruthA. (2019). Karaimskie przysłowia z Poniewieża. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 18-21. https://doi.org/10.33229/az.860