Czaprocki, D., & Sulimowicz-Keruth, A. (2019). W gościnie u przyjaciół. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(3-4 (64-5), 36-41. https://doi.org/10.33229/az.859