Czaprocki, D., & Sulimowicz-Keruth, A. (2019). Pozostałości minionych dni. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 22–25. https://doi.org/10.33229/az.858