MickiewiczA., & ZajączkowskiA. (2019). Bakczysaraj = Bachczesaraj. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 3. https://doi.org/10.33229/az.854