PrikM., & PileckaH. (2019). Z Rosji przez Konstantynopol do Paryża. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 4-10. https://doi.org/10.33229/az.853