PileckaH. (2019). Michel Prik. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 11. https://doi.org/10.33229/az.852