AbkowiczM. (2019). Niezapomniana majówka w Paryżu. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 30-33, IV. https://doi.org/10.33229/az.851