AbkowiczM. (2019). Między Wschodem i Zachodem. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 12-16. https://doi.org/10.33229/az.850