Abkowicz, M. (2019). Zmiany, zmiany. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 30(1-2 (62-3), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/849