Dubiński, A. J. (2018). Sprawozdanie Fundacji Karaimskie Dziedzictwo za rok 2018. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(4 (61), 22–25. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/844