Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2018). Wydarzenia. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(3 (60), 27. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/834