Abkowicz, M. (2018). Marto, tak trzymaj!. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(3 (60), 26. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/833