Abkowicz, M. (2016). Letnie miesiące. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(3 (52), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/83