AbrahamowiczZ. I., & KatykA. (2018). Marzenie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(3 (60), 3. https://doi.org/10.33229/az.821