Pawelec, M. (2018). Lejpuny i karaimski dworzanin Sapiehów: Rzecz o meandrach i pułapkach historii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 16–17. https://doi.org/10.33229/az.811