Sulimowicz, A., & Dubiński, A. J. (2016). Mamy wodę na cmentarzu!. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 28. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/81