Abkowicz, M. (2018). Folklor karaimski. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(2 (59), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/805