Sulimowicz, A., & Dubiński, A. J. (2016). Karaimi na SGGW. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 26–27. https://doi.org/10.33229/az.80