Abkowicz, M., & Sulimowicz, A. (2018). Karaimi w Niepodległej. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 24-27; IV. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/790