Pilecki, K. (2018). Zachowaj też w pamięci całą drogę. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 16-19. https://doi.org/10.33229/az.787