Abkowicz, M. (2018). Rok 2018. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 29(1 (58), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/783