Abkowicz, M. (2015). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 27. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/782