Firkowicz, M. (2015). Radosny jubileusz „Dostłar”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 24-25, IV. https://doi.org/10.33229/az.780