Sulimowicz, A. (2017). Konferencja Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 27(2 (51), 21-22. https://doi.org/10.33229/az.78