Zarachowicz, Z. (2015). Z dokumentów przeszłości. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 18-20. https://doi.org/10.33229/az.778