Abkowicz, M. (2015). Co zrobiliśmy w 2015. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 17. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/777