StanekK. (2015). Karaimskie przysłowia o gościnności. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 14-16. https://doi.org/10.33229/az.776