Puszkin, A., Toporowski, M., & Firkowicz, S. (Szemaja). (2015). Więzień = Tutchum. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 3. https://doi.org/10.33229/az.773