Abkowicz, M. (2015). Czas pędzi nieubłaganie. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(4 (49), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/772