Abkowicz, M. (2017). Całkiem spokojnie minęło nam lato. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(3 (48), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/763