Abkowicz, M. (2015). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(2 (47), 27, IV. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/762