Pawelec, M. (2015). Historia z fotografii - fotografia z historii. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(2 (47), 4–7. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/752