Abkowicz, A. (2015). W gościnie u Kirgizów. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 26(1 (46), 22-24. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/745