Abkowicz, M. (2014). Co słychać?. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 31. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/736