Łopatto, D., & Zajączkowska-Łopatto, M.-E. (2014). Na dzień 28 maja 1944 r.: Okres wojny i okupacji. Poświęcone N. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 13. https://doi.org/10.33229/az.727