Abkowicz, M. (2014). W kończącym się roku. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(4 (45), 2. Pobrano z https://czasopisma.karaimi.org/index.php/awazymyz/article/view/721