Pawelec, M. (2014). Sto lat temu: literacki świt nad Styrem: W 1914 roku ukazał się pierwszy i jedyny numer czasopisma „Sabach”. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(3 (44), 18–22. https://doi.org/10.33229/az.715