Abkowicz, A. (2014). Zobaczyć Bucharę i Samarkandę. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(2 (43), 14-17. https://doi.org/10.33229/az.699