Szewczenko, T., Abrahamowicz, Z., & Pasternak, L. (2014). Sondrahy kłehim - Заповіт - Testament. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(2 (43), 3. https://doi.org/10.33229/az.694