Tulisow, J., & Majchrowska, K. (2014). Laska paschalna. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(1 (42), 30. https://doi.org/10.33229/az.691