Abkowicz, M. (2017). Nowe publikacje. Awazymyz. Pismo Historyczno-społeczno-Kulturalne Karaimów, 25(1 (42), 29. https://doi.org/10.33229/az.690